Điện Máy 369 áp dụng bảo hành theo các thông tin bảo hành từ nhà sản xuất. Ngoài ra, tùy vào mỗi sản phẩm chúng tôi có thông báo tại mô tả sản phẩm cụ thể.